ทัวร์อินเดีย (India)เส้นทางสักการะ 6 วัน 3 คืน
สักการะ “พิฆเนศวรเทวา อัฎฐวินายักยาตรา”​ ประสิทธิ์ประสาท มนตราแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
สายการบิน SPICEJET (SG)
เดินทาง 18 - 23 ตุลาคม 2562
ราคาท่านละ  24,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)

อินเดีย - เนปาล 7 วัน 6 คืน
เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตรา
แห่งองค์พระพุทธศาสดา

น้อมนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน
(พักโรงแรม)

สายการบิน Indigo (6E)
เดินทาง 14 - 20 ตุลาคม 2562
ราคาท่านละ 24,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)

 

ทัวร์แสวงบุญอินเดีย 8 วัน 7 คืน
เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตรา
แห่งองค์พระพุทธศาสดา

น้อมนมัสการ 4 สังเวชนียสถาน
(พักโรงแรม)

สายการบิน Air Asia (FD)
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาท่านละ 27,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน
ตามรอยพระบรมศาสดา
ณ แดนเกิดพุทธศาสนา
นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สายการบิน BHUTAN AIRLINES
เดินทาง 4 - 11 ธันวาคม 2562
ราคาท่านละ 34,000 บาท (ไม่รวมวีซ่า)

คุชราต 7 วัน 4 คืน
เยือนแมนเชสเตอร์แห่งตะวันออก
บ้านเกิดรัฐบุรุษผู้มีชื่อเสียงของโลก มหาตมะคานธี
ชมเทวาลัยสุริยเทพ หนึ่งในสองแห่งของดินเดีย 
ชมศาสนสถานหินทรายสีชมพู ที่ใหญ่ที่สุดในคุชราต

สายการบิน Spicejet
เดินทาง 7 - 13 ตุลาคม 2562
ราคาท่านละ 28,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)

อินเดีย - เนปาล 9 วัน 8 คืน
เยือน 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล
กาฐมาณฑุ ปาฏัน ปัคตาปูร์

น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน

สายการบิน Lion Air (SL)
เดินทาง 16 - 24 พฤศจิกายน 2562
และ 18 - 26 มกราคม 2563

​ราคาท่านละ 37,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)เยือนมรดกโลกอินเดีย
อชันต้า - เอลโลร่า 4 วัน 2 คืน

หมู่มวลถ้ำแห่งศาสนศรัทธา
ณ ถ้ำอชันต้าและถ้ำเอลโลร่า

สายการบิน AIR INDIA (AI)
เดินทาง 24 - 27 ตุลาคม 2562
และ 26 - 29 ธันวาคม 2562

ราคาท่านละ 27,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)​

อินเดีย - เนปาล 12 วัน 10 คืน
ตามรอยพระบรมศาสดา ณ
แดนเกิดพุทธศาสนา น้อมสักการะ
4 สังเวชนียสถาน หมู่มวลถ้ำแห่ง
ศาสนศรัทธา "อชันต้าและเอลโลร่า"

สายการบิน AIR INDIA (AI)
เดินทาง 26 ธันวาคม 2562 - 
6 มกราคม 2563 

ราคาท่านละ 54,000 บาท (ไม่รวมวีซ่า)

อินเดีย - เนปาล 9 วัน 8 คืน
เยือน 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล
กาฐมาณฑุ ปาฏัน ปัคตาปูร์

น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน

สายการบิน Lion Air (SL)
เดินทาง 16 - 24 พฤศจิกายน 2562
และ 18 - 26 มกราคม 2563

​ราคาท่านละ 37,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)เลห์ ลาดักห์ นูบราวัลเลย์ 7 วัน 5 คืน
เส้นทางหลวงสูงอันดับหนึ่งของโลก
สัมผัสดินแดนแห่งพุทธทิเบต
ชมธรรมชาติแสนงดงามที่สุดในโลก
อยู่ท่ามกลางขุนเขา

สายการบิน Spicejet

เดินทาง 23 - 29 กันยายน 2562
ราคาท่านละ 34,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)