ทัวร์กัมพูชา (Cambodia)มหัศจรรย์ Combodia
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมโชว์ระบำอัปสรา
พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

มหัศจรรย์ Combodia
พนมเปญ เสียมเรียบ 

สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายัน 
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมโชว์ระบำอัปสรา
อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญ่ที่บานอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อรำลึกถึงการหลุดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส 

พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

มหัศจรรย์ Combodia
สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรู สู่กัมพูชา

ชมปราสาทนครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ปราสาทบายน
ชมโชว์ระบำอัปสรา
ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ สินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Emirate Airline (EK)
เดินทาง กันยายน 2562 - มกราคม 2563 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท