ทัวร์กัมพูชา (Cambodia)มหัศจรรย์ Combodia
เสียมเรียบ นครวัด นครธม

สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมโชว์ระบำอัปสรา
พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

มหัศจรรย์ Combodia
พนมเปญ เสียมเรียบ 

สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายัน 
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมโชว์ระบำอัปสรา
อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญ่ที่บานอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อรำลึกถึงการหลุดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส 

พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

Cambodia
นครวัด นครธม โตนเลสาบ

สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม 
ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชมโชว์ระบำอัปสรา
ชม ปราสาทบายน
ชม ปราสาทบันทายศรี
แหล่งซ้อปปิ้ง ตลาดซาจ๊ะ

พิเศษ!!!เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่อาหารนานาชนิด
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง 26 - 28 มีนาคม 2563 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาทAwesome Support

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus.

Learn more

Home Page designs

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus.

Learn more