ทัวร์จอร์เจีย (Georgia)


มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON
บินหรูสายการบิน 5 ดาว
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัล
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TURKISH AIRLINES
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท