ทัวร์ญี่ปุ่น (Japan)HAPPY OSAKA NARA
WAKAYAMA KYOTO เที่ยวครบรส

ป่าไผ่
ตลาดปลา
ปราสาทโอซาก้า
เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า เกียวโต
นารา วาคายาม่า ช้อปปิ้งจุใจ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน 
NOKSCOOT
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 17,876 บาท

HAPPY HOKKAIDO
พักคิโรโระ ปี 2

คลองโอตารุ
หุบเขาจิโกคุดานิ
ทำเนียบรัฐบาล
เล่นสกี คิโรโระ รีสอร์ท
อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน ช้อปปิ้งจุใจ

​​ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น 23,876 บาท

HAPPY OSAKA
ชีวิตดี๊ดี ปี 2​

ตลาดปลา
รถไฟทะมะ
ปราสาทโอซาก้า
เที่ยว 4 เมือง โอซาก้า เกียวโต นารา 
วาคายาม่า ช้อปปื้งจุใจ

​​ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 14,777 บาทญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ
ชมความสวยงามของ ทุ่งลาเวนเดอร์
ชิมไข่ดำต่ออายุที่หุบเขาโอวาคุดานิ
เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน THAI LION AIR
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ
เต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสี
ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซุซุกิ
ณ ทุ่งหญ้าเซนโกคุ ฮาระ
พิเศษ!! แช่ออนเซ็น, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน JAPAN AIRLINES
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ตารุ
ตื่นตาตื่นใจกับ...ทุ่งดอกไม้หลากสี
ชมความงามของบ่อน้ำสีฟ้า
ใช้รถทุกวันไม่มีอิสระ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ปูซูไว ปูขน ปูทาระบะ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท