ทัวร์นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 


Grand tour New Zealand Nth & Sth
เกาะเหนือ - เกาะใต้

อ็อคแลนด์, โรโตรัว
หอคอยสกาย ทาวเวอร์
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, อะโกรโดม
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
เมืองไคร้สท์เชิร์ช ชมทะเลสาบเทคาโป
ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำ
ประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน (พักควีนทาวน์ 2 คืน)
สายการบิน Thai (TG)
เดินทาง 5 - 13 (วันคล้ายวันสวรรคต),
19 - 27 (วันปิยะมหาราช) ตุลาคม 2562,
16 - 24 พฤศจิกายน 2562
และ 1 - 9 ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 123,900 บาท

Grand tour New Zealand Nth & Sth
เกาะเหนือ - เกาะใต้

อ็อคแลนด์, โรโตรัว
หอคอยสกาย ทาวเวอร์
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, อะโกรโดม
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
เมืองไคร้สท์เชิร์ช, ทะเลสาบเทคาโป
ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำ
ประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน (พักควีนทาวน์ 2 คืน)
สายการบิน Thai (TG)
เดินทาง 14 - 22 กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 118,900 บาท

PRO NEW ZEALAND SPRING SEASON
หอคอยสกาย ทาวเวอร์ สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาค
โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี 
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี งานด้านการฝีมือของชาวเมารี
อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน 
สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เดินทาง ตุลาคม และ ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท (ราคารวมวีซ่า)