ทัวร์นิวซีแลนด์ (New Zealand)
 


Grand tour New Zealand Nth & Sth
เกาะเหนือ - เกาะใต้

อ็อคแลนด์, โรโตรัว
หอคอยสกาย ทาวเวอร์
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี, อะโกรโดม
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
เมืองไคร้สท์เชิร์ช ชมทะเลสาบเทคาโป
ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำ
ประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์

ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน (พักควีนทาวน์ 2 คืน)
สายการบิน Thai (TG)
เดินทาง 5 - 13 (วันคล้ายวันสวรรคต),
19 - 27 (วันปิยะมหาราช) ตุลาคม 2562,
16 - 24 พฤศจิกายน 2562
และ 1 - 9 ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 123,900 บาท

PRO NEW ZEALAND 
SPRING SEASON

หอคอยสกาย ทาวเวอร์ สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาค
โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี 
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี งานด้านการฝีมือของชาวเมารี
อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน 
สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เดินทาง ตุลาคม และ ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 51,999 บาท

 

 

PRO NEW ZEALAND
COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020

หอคอยสกาย ทาวเวอร์ สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาค
โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ 
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี 
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี งานด้านการฝีมือของชาวเมารี
อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงประกาย

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน 
สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เดินทาง ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 57,999 บาท

 COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020
PERFECT TOUR NEW ZEALAND

ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด
ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู
ฟาร์มแซลม่อน ที่คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยม
โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ 
พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์

รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ และ อาหารญี่ปุ่น 1 มื้อ
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน 
สายการบินไทย (TG)
เดินทาง 25 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 122,900 บาท

Grand Tour New Zealand
อ็อคแลนด์ เมืองที่สำคัญทางการค้า การศึกษา การเงิน ชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
หอคอยสกาย ทาวเวอร์  ที่สูงถึง 328 เมตร
หมู่บ้านของชาวฮอบบิท สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ 
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี+ชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารีศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี
อะโกรโดม ชมฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโต
ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว
ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด
พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ + อาหารไทย 1 มื้อ

ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน 
สายการบินไทย (TG)
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 123,900 บาท