ทัวร์บรูไน (Brunei)สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง
ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ

บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน
ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคาสีดา
ชมสัตว์พื้นเมืองของบรูไน ลิงจมูกยาว
ล่องเรือเยี่ยมชมวัฒนธรรม หมู่บ้านกลางน้ำ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)
เดินทาง วันนี้ - เมษายน 25636
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

บรูไน  Impression  นครแห่งสันติสุข
มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah
หมู่บ้านกลางน้ำ | ชมลิงจมูกยาว
ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Isman

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน รอยัล บรูไน
เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท