ทัวร์บรูไน (Brunei)Beautiful Brunei
สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง แห่งดินแดนทองคำสีดำ

 มัสยิดทองคำ ในบรรยากาศตอนพลบค่ำ ซึ่งนับเป็นวิวที่สวยงามอย่างมาก 
มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน สุเหร่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก 
แวะช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน
ล่องเรือชมหมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
ชมลิงจมูกยาว สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธ์
พิเศษ!!! เมนูอาหารพื้นเมือง+อาหารจีน+ซีฟู้ด

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Royal Brunei 
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 15,500 บาท

บรูไน IMPRESSION นครแห่งสันติสุข
มัสยิดทองคำเป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
 ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส หรือเรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Royal Brunei 
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 

บรูไน THE EMPIRE
มัสยิดทองคำเป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน
ชม พระราชวัง Istana Nurul Iman ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

ชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime
เส้นทางการล่องเรือ
ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ล่องเรือชม  ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Royal Brunei 
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาทบรูไน + ฟิลิปปินส์  BEAUTIFUL DAY
มัสยิดทองคำเป็นมัสยิดแห่งชาติ
ชม พระราชวัง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุด
ล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุด

ชม ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีจมูกใหญ่
ชมวิว ภูเขาไฟตาอัลกลางทะเลสาบตาไกไต
ชม ป้อมปราการซานติอาโก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู
อิสระช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Royal Brunei 
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคำสีดำ
บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน
ทรงคุณค่าแห่งดินแดนทองคาสีดา
ชมสัตว์พื้นเมืองของบรูไน ลิงจมูกยาว
ล่องเรือเยี่ยมชมวัฒนธรรม หมู่บ้านกลางน้ำ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินแห่งชาติ Royal Brunei
เดินทาง วันนี้ - เมษายน 25636
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท