ทัวร์บรูไน (Brunei)บาหลี FREE บรูไน
ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”
และช็อปปิ้งที่ “ตลาดปราบเซียน”
และชมพระอาทิตย์ตกดิน
ที่วิหารศักดิ์สิทธ์ “ทานาล็อท”
ชมมินิทัชมาฮาล
“Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu”
ผ่านชมพระราชวังหลังคาทองคำ
ที่สวยงามที่สุดที่ “Istana NurulIman”

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Royal Brunei Airlines
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท

BEAUTIFLU บรูไน
สูงส่ง อลังการ มั่งคั่ง ทรงคุณค่าแห่ง
ดินแดนทองคำสีดำ มัสยิดทองคำ
Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque
ตลาดไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน
Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน ROYAL BRUNIE (BI)

เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท