ทัวร์พม่า (Myanmar)มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์
พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม
 ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน
ไหว้พระวัดสายบุญ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน bangkok airways
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ
ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า
 นั่งกระเช้าชมวิวสุดฟินขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวมอดอ-(พระธาตุมุเตา)
พระธาตุอินทร์แขวน-ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย
พระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น(พระ4ทิศ)
เมืองย่างกุ้ง-ตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดคาบาเอ-ร่วมพิธีเทินพระธาตุ
พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผาและบุฟเฟ่ต์ชาบู
 แถมฟรี !! บทสวดมนต์ องค์เทพทันใจ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Myanmar Airways
เดินทาง เมษายน – กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาทพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 
เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "
วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง
 สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด
สลัดกุ้งมังกร
 แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ
เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง
วัดมหาเจดีย์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอร์(พระมหาเจดีย์มุเตา) พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเหลียว
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์เจ้าทัตจี(พระนอนตาหวาน)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AirAsia
เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน
มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์  
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | สะพานไม้อูเบ็ง | พุกาม
เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม  
นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิงกุน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
เดินทาง เมษายน – สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

เชียงใหม่บินตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน
ย่างกุ้ง | หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)
พระธาตุอินทร์แขวน | วัดไจ้คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง
พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) | ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)
เจดีย์ชเวดากอง | วัดงาทัตจี | วัดบารมี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)

ระยะเวลา  3 วัน 2 คืน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
เดินทาง เมษายน  –  สิงหาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ
 พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
 สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน  
ระฆังมิงกุน l วัดอนันดา l วิหารธรรมยังยี
เจดีย์ชเวสิกอง l เจดีย์พญาเธียรดาน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 

ระยะเวลา  4 วัน 3 คืน
สายการบิน  Bangkok Airways
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
พระงาทัตจี | พระโกทัตจี | เจดีย์เอ็งต่อหยา
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
พระเจตุนพญาจี | เจดีย์ชเวดากอง 

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน Nok Air
เดินทาง  เมษายน – มิถุนายน  2563
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท

พม่า ใจบุญ ไหว้พระ  5 วัด
เจดีย์ชเวดากอง | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
 เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

ระยะเวลา  1 วัน
สายการบิน  Nok Air
เดินทาง วันนี้ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 4,990 บาทพม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน l พระนอนชเวตาเลียว l
 พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)
 เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
 ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l เจดีย์ไจ๊ปุ่น
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก l
ฟรีกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 1 เที่ยว  
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง

ระยะเวลา  3 วัน 2 คืน
สายการบิน  Nok Air
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน  2563
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี l พระนอนชเวตาเลียว
 เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
เดินทาง  มีนาคม  -  มิถุนายน  2563
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

 พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี
มหาเจดีย์ชเวดากอง |เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ วัดบารมี
 วัดไจ๊กะส่าน

 ระยะเวลา  2 วัน 1 คืน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน  2563
ราคาเริ่มต้น  7,999 บาทมหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง
เจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี / เทพทันใจ / วัดเจตุนพญาจี
ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง

ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน Thai Lion air
เดินทาง มีนาคม – มิถุนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท

มหัศจรรย์ MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Lion air
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาทมหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน
พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมือวพุกาม
เจดีย์ชเวมอเดอร์ เมืองหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์ทิโย
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน B
angkok airways
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
เจดีย์โบตาทาวน์ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์สุเล
เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ไจ๊กะส่าน เทพทันใจ
เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์เอ่งต่อหย่า  เจดีย์เมียตซอนินเนือง
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน Thai Lion air
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี
ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาทมหัศจรรย์....MYANMAR บินหรูอยู่ 5 ดาว
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวกากอง
นั้งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok airways
เดินทาง มีนาคม – กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

มหัศจรรย์....MYANMAR มนต์เสน่ห์เมือง พุกาม
พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน
ชมป่าทะเลเจดีย์ 4000 องศ์
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน AirAsia
เดินทาง มีนาคม – กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

มหัศจรรย์....MYANMAR มนต์เสน่ห์เมือง พุกาม
พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน
สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
สักการะเจดีย์ชเวดากอง ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องศ์
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Bangkok airways
เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาทมัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5
 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
แห่งเมืองพุกาม
ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม
ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม
 พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok airways
เดินทาง มีนาคม – พฤษจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 9,555 บาท

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง
สลัดกุ้งมังกร พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาททัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด
วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ เดินทางไปกับเรา
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน แอร์เอเชีย
เดินทาง เมษายน – สิงหาคม 2563
ราคาเพียงท่านละ 2,999 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด
สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา
ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-เจดีย์ซูเล
พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-วัดบารมี
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ราคาเพียงท่านละ 5,599 บาท

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน
พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาทย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง
ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน แอร์เอเชีย
เดินทาง มีนาคม – พฤศภาคม 2563
ราคาเพียงท่านละ 8,999 บาท

M y a n m a r  Yangon 
พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะl
พระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
“เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร  นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์
อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ) 

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน เมียร์มาร์แอร์เวย์
เดินทาง 11 - 12 เมษายน 2563
ราคาเพียงท่านละ 6,666 บาท