ทัวร์พม่า (Myanmar)มัณฑะเลย์ - พุกาม
เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์
พระมหามัยมุนี 1 ใน 5
มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5
มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม
ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์
ตกดิน ที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม
เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ!! ชมโชว์หุ่นเชิด

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ เทพกระซิบ
พระนอนเจ๊าทัตจี
ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต

ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน air asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเพียง 3,499 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด
นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี
นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
พิเศษ!! สลัดกุ้ง+บุฟเฟ่ต์ชาบู+เป็ดปักกิ่ง

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน LION AIR
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 6,299 บาททัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์
อมรปุระ มิงกุน

สักการะ มหาเจดีย์ชเวสิกอง
ป่าทะเลเจดีย์ 4000 องค์
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar
สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา
ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ
ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร
ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
พิเศษ!! อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+
สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน  Thai Lion Air (SL)​
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar
มนต์เสน่ห์ เมืองพุกาม

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์
พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็ง
สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน
เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
พิเศษ!! เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+
ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน  Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาทมหัศจรรย์ Myanmar
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะมิงกุน

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า
ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง , เจดีย์อูมินทงแส่
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar โปรจัดให้
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
พระธาตุอินทร์แขวน
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ

พิเศษสุด!! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar โปรจพม่า 5 ดาว
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
พิเศษ!!!นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งทั้ง 4 ทิศ 
ชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พิเศษสุด!! กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Nok Air (DD)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท