ทัวร์พม่า (Myanmar)มัณฑะเลย์ - พุกาม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชา
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง  แห่งเมืองพุกาม
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ 
ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดิน
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม
ฟรี!!! เสื้อยืดทัวร์หม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์
เมนูพิเศษ!!! กุ้งแม่น้ำเผา

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มิงกุน

ชม พระเจดีย์ชเวสิกองซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่า มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 
ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม
ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง
ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน 
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย 
เมนูพิเศษ  กุ้งเผาเลิศรส

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเพียง 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด
นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจี
นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
พิเศษ!! สลัดกุ้ง+บุฟเฟ่ต์ชาบู+เป็ดปักกิ่ง

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน LION AIR
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 6,299 บาทมหัศจรรย์ Myanmar
5 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างก้ง
มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน เมืองโจว่ไถ่
พิเศษ!! เมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์+กุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี 

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน  Bangkok Airways
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

หลงรัก...พุกาม
ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
อลังการมหาเจดีย์ชเวสิกอง
ชมแม่น้ำอิรวดี เจดีย์บูพยา สะพานไม้สักอูเบ็ง
ชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน
พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน  Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาทมหัศจรรย์ Myanmar
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะมิงกุน

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า
ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง , เจดีย์อูมินทงแส่
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ก่อสร้างด้วยไม้สัก
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

มิงกะลาบา มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะมิงกุน

ทำบุญ+ตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดมหากันดายงค์
ชม วิหารมหาอ่องมเยบองซาน หรือเมห์นู
 นมัสการและร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
นั่งรถม้า เพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองอังวะ 
ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง
ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่ มิงกุน 
สะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งเผา+อาหารไทยรสเลิศ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

มหัศจรรย์ Myanmar 
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 
สักการะ เจดีย์บูพญา ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี 
ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่
ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ และชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงาม
ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่า
ชม วัดอนันดา เป็นวัดสีขาวมองเห็นได้ชัดเจน 
ชม สะพานไม้อูเบ็งสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
แถมฟรี!!! ชุดเสริมบารมี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท