ทัวร์ฟิลิปปินส์ (Philippines)


IT'S MORE FUN IN PHILIPPINE
ชม โบสถ์ซานอะกุสติน
หมู่บ้าน วิลล่า เอสคูเรโด้ 
ชม สวนไรซาลสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล 
ชม สุสานทหารอเมริกัน 
อิสระ ช้อปปิ้ง Greenhills Shopping Center
พิเศษ!!! ทดลองนั่งรถ Jeepney ขึ้นสู่จุดชมวิว 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Philippine Airlines
เดินทาง กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

PHILIPPINE  เซบู โบโฮล
 เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ 
ชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสอง
 เนินช็อคโกแลต ชมภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก 
เกาะเพสคาดอร์ อิสระเที่ยวชมเกาะและว่ายน้ำ
ชม กางเขนโบราณ ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี 
ชม อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู    
อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย ห้าง SM City Cebu

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
สายการบิน Philippine Airlines
เดินทาง มีนาคม - กรกฎาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท