ทัวร์ภาคเหนือ (Northern)
 


มหัศจรรย์....น่าน แพร่ พิษณุโลก
สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้าน คู่เมือง
สักการะ วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
ความสวยงามยามเย็น – พระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน
วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน

ระยะเวลา 4 วัน  2 คืน
เดินทางโดย รถตู้ VIP
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท

มหัศจรรย์..เชียงใหม่ 
ดอยคำ แม่ริม ลำปาง
สักการะ 4 พระธาตุ ประจำปีเกิด
วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด
ร้านไอศกรีม iberry •วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ
ถนนคนเดินวัวลาย  • ม่อนแจ่ม Sky Walk
 ร้าน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่า •วัดพระสิงห์
 วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ
ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ VIP
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,299 บาท

มหัศจรรย์..เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
ดอยคำ แม่ริม ลำปาง
สักการะ 4 พระธาตุ ประจำปีเกิด
วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด
ร้านไอศกรีม iberry •วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ
ถนนคนเดินวัวลาย  • ม่อนแจ่ม Sky Walk
 ร้าน Jungle De Café • ห้วยตึงเฒ่า •วัดพระสิงห์
 วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ
ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ VIP
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 3,899 บาท



แอ่วเหนือ จ้าววว เชียงราย  เชียงใหม่
วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น พระตำหนักดอยตุง
พระธาตุดอยสุเทพ ครูบาศรีวิชัย พระธาตุดอยคำ
ขอพร“หลวงพ่อทันใจ”

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ VIP
เดินทาง ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 4,555 บาท

แอ่วเหนือ ... หลวงพ่อทันใจ
ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ...
สายมู  เสริมบุญ  ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ โชคดี ร่ำรวย

ระยะเวลา 2 วัน 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

แอ่วเหนือ ... หลวงพ่อทันใจ
ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ...
สายมู  เสริมบุญ  ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
โชคดี ร่ำรวย

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย สายการบิน  NOK AIR (DD)
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,777 บาท



แอ่วเหนือ...หลวงพ่อทันใจ
ให้พร ... โวย โวย จ้าวววว ...
สายมู เสริมบุญ โชคดี ร่ำรวย
ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยคำ(หลวงพ่อทันใจ)
วัดอุโมงค์ – ร้านของฝาก

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
หมายเหตุ รับที่สนามบินเชียงใหม่
เดินทาง ตุลาคม 2563 – ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น 1,499 บาท

เที่ยวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง เสาหลักเมืองน่าน
จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์
ถนนลอยฟ้า1081 - จุดชมวิวภูคา 1715
บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน
ถนนลอยฟ้า1256 - วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
วัดพระธาตุแช่แห้ง - อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์
เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง สิงหาคม – กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 2,399 บาท

เที่ยวน่านม่วนใจ๋ สัมผัสธรรมชาติ ปัว สะปัน บ่อเกลือ
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ เสาหลักเมือง
 จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์

ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ
เดินทาง สิงหาคม – กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 2,777 บาท



เชียงใหม่ แอ่วฟิน ม่วนใจ๋
นมัสการพระธาตุหริภุญไชย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดลำพูน
ขอพรหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำ
ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ น้ำพุร้อนสันกำแพง
สัมผัสลมหนาวที่ม่อนแจ่ม
เยือนพระธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่
ช้อป ชิม และ สุดชิค กับถนนคนเดินวัวลาย
และถนนท่าแพ
ชมมหัศจรรย์เงาพระธาตุและพระวิหารในด้านมุมกลับ
ที่พระธาตุลำปางหลวง
แวะซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาส VIP
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,399 บาท

กระซิบรักฝากใจไว้ที่น่าน - ปัว
เที่ยววัดภูมินทร์ชมภาพจิตรกรรม กระซิบบันลือโลก
วิหารทองวัดศรีพันต้น - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
เลือกผ้าทอชิมกาแฟบ้านไทลื้อ
เช็คอินถ่ายรูปวัดศรีมงคล
นมัสการพระธาตุแช่แห้ง
ชมพระนอนวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.เเพร่
ใช้รถตู้ VIP 1 วันในการเก็บสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์
ทานอาหารเหนือพื้นเมือง

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาส VIP
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

น่าน – ปัว ฮักน่าน นานๆนะ
วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดศรีพันต้น
วัดพระธาตุเขาน้อย – ร้านของหวานป้านิ่ม
ถนนคนเดินน่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - บ่อเกลือสินเธาว์
ดอยภูคา – วัดภูเก็ต
วัดศรีมงคล - ร้านลำดวนผ้าทอ
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – พระบรมธาตุแช่แห้ง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท



ม่อนแจ่ม-เชียงใหม่ งามปะล้ำปะเหลือ
วัดพระธาตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ปางช้างแม่สา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ดอยม่อนแจ่ม
แม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ
 วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์
โครงการบ้านข้างวัด - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดเจดีย์หลวง - แวะซื้อของฝาก

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบินนกแอร์
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

งามล้ำค่า เหนือสุดแดนสยาม
ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว – พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง
พระธาตุดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาซาร์
วัดร่องเสือเต้น - วัดป่าสัก
เมืองต้นผึ้ง สปป ลาว – สามเหลี่ยมทองคำ
วัดห้วยปลากั๊ง -  วัดร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบินนกแอร์
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

เชียงใหม่ แม่กำปอง
วัดพระธาตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น
 น้ำพุร้อนสันกำแพง – ศูนย์อุตสาหกรรมทำบ่อสร้างสันกำแพง   
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
แม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ
THE GIANT CHIANGMAI – ONE NIMMAN        
วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการ THAI VIET JET (VZ)
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท



พักกาย พักใจ แอ่วเชียงราย
ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยตุง
พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง
ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ
วนอุทยานถ้ำหลวง –ขุนน้ำนางนอน
วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั๊ง – วัดป่าสัก
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง - สามเหลี่ยมทองคำ
 เชียงรายไนท์บาซาร์ - วัดร่องขุ่น
สิงค์ปาร์ค – ไร่ชาฉุยฟง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการ THAI VIET JET (VZ)
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท

แอ่วเหนือม่วนใจ๋
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 จังหวัด
วัดพระธาตุลำปางหลวง – จังหวัดแพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน
วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง
ศาลหลักเมือง – วัดศรีมงคล – ร้านลำดวนผ้าทอ
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต
ถนนสาย 1148 ภูลังกา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ
ผาช้างน้อย – วัดนันตาราม

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการ THAI VIET JET (VZ)
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท

ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ เชียงดาว แม่กำปอง
สัมผัสอากาศหนาว พบกับจุดเช็คอินสุดฝิน
ดอยอินทนนท์ – อุทยานห้วยน้ำดัง- จุดชมวิวดอยช้าง
นางพญาเสือโคร่ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – น้ำตกหมอกฟ้า
กิจกรรมล่องแก่ง – โฮมสเตย์แม่กำปอง– โป่งร้อน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 6,990 บาท



ปาย ปางอุ๋ง เที่ยวเมืองสามหมอก สวิสเมืองไทย
เมืองแม่ฮ่องสอน นามดินแดนเมืองสามหมอก
“ซูตองเป้” สะพานไม้แห่งศรัทธา
ชมบัวตองแห่งดอยแม่อูคอ ท่องเมืองปาย
เยือนปางอุ๋ง สวิสแห่งเมืองไทย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 7,900 บาท