ทัวร์ภาคใต้ (Southern)
 


มหัศจรรย์..นครศรีธรรมราช ขอพรวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ● วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ●
ดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ● แวะซื้อของฝากสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา 4 วัน 1 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ VIP
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท

มหัศจรรย์...นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ขอพรเรื่องโชคลาภ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ● ศาลหลักเมืองนคร
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ​● วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
ช้อปปิ้งของฝาก

ระยะเวลา 2 วัน  1 คืน
เดินทางโดย สายการบิน NOK AIR
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 4,999 บาท

ไหว้พระขอพร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
อุทยานธรรมเขานาในหลวง ซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด
มีชื้อตรงประตูซุ้มว่า พุทธาวดี
มีแสงพระอาทิตย์ขึ้นตรงประตูซุ้มพอดี
ตาพรานบุญ วัดยางใหญ่
ที่สุดแห่งเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โภคทรัพย์

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
จุดนัดหมาย ปั้มบางจาก สาขาพรานนก
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,999 บาทไหว้พระขอพร วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
ศาลพ่อตาหินช้าง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)

ระยะเวลา 2 วัน
จุดนัดหมาย ปั้มบางจาก สาขาพรานนก
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 1,799 บาท

 แลคอน  ขอพร “ไอ้ไข่” 
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่”  ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด) 
จตุครามหลักเมือง  อวยพรร่ำรวย

ระยะเวลา 1 วัน
เดินทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD)
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท

แลคอน  ขอพร “ไอ้ไข่” 
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่”  ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด) 
จตุครามหลักเมือง  อวยพรร่ำรวย

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดยสายการบิน  NOK AIR (DD)
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

แลคอน ขอพร “ไอ้ไข่”
สายมู เสริมบุญ ขอพร “ไอ้ไข่”
ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด)
 จตุครามหลักเมือง อวยพรร่ำรวย

ระยะเวลา 2 วัน 1คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,555 บาทแลคอน . . . ขอพร  “ไอ้ไข่”
ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด)  จตุครามหลักเมือง
ทำบุญวัดดังเมืองคอน  แบ่งปัน ส่งต่อน้ำใจ
 
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส 
เดินทาง ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 4,555 บาท

แลคอน . . . ขอพร  “ไอ้ไข่”
ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด)  จตุครามหลักเมือง
ทำบุญวัดดังเมืองคอน  แบ่งปัน ส่งต่อน้ำใจ 
หมู่บ้านคีรีวง (หมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทย)
สะพานคีรีวง -  วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 
ร่วมทำบุญ ณ บ้านศรีธรรมราช

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ระดับไฮคลาส 
เดินทาง ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

PACKAGE สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช
ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในอ่าวไทย
เขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี
ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ

ระยะเวลา 1 วัน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 1,199 บาทแลคอน  ขอพร “ไอ้ไข่” 
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่” 
ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด) 
จตุครามหลักเมือง  อวยพรร่ำรวย

ระยะเวลา 1 วัน
หมายเหตุ รับสนามบินนครศรีธรรมราช
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท

PACKAGE  สุราษฎร์ธานี  นคร ขอพร “ไอ้ไข่”
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่” ไหว้พระบรมธาตุไชยา
วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดสวนโมกขพลาราม
วัดพระบรมธาตุไชยา

ระยะเวลา 1 วัน
หมายเหตุ รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท

แลคอน  ขอพร “ไอ้ไข่” 
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่”
 ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์
ขอลูกพระมหากัจจายนะ(พระแอด)
  จตุครามหลักเมือง  อวยพรร่ำรวย

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
หมายเหตุ รับสนามบินนครศรีธรรมราช
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,100 บาทPACKAGE  สุราษฎร์ธานี  นคร  ขอพร “ไอ้ไข่” 
สายมู  เสริมบุญ  ขอพร “ไอ้ไข่” ไหว้พระบรมธาตุไชยา
วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดจันทร์ธาตุทาราม
สะพานไม้อ่าวเตล็ด – เกาะแรต- อิสระตามอัธยาศัย
วัดพระบรมธาตุไชยา -วัดสวนโมกขพลาราม

ระยะเวลา 2 วัน  1 คืน
หมายเหตุ รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,222 บาท

PACKAGE สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช
ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในอ่าวไทย
 เขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี
ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ
นมัสการพระบรมธาตุไชยา
ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์

ระยะเวลา 2 วัน  1 คืน
หมายเหตุ รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,399 บาท

เที่ยวเขื่อน แถมบุญ ขอพรไอ้ไข่
ถนนเลียบชายทะเลที่สวยที่สุดในอ่าวไทย
 เขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี
ขอได้ ไหว้รับ “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” สมปรารถนาทุกประการ
ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม
 “เขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย”
นมัสการพระบรมธาตุไชยา
ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฎร์

ระยะเวลา 2 วัน  1 คืน
หมายเหตุ รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,399 บาททัวร์นครศรีธรรมราช
เมืองคอน – สีชล – ศีรีวง
แลเมืองคอน นมัสการวัดพระธาตุ
สูดโอโซนหมู่บ้านศีรีวง
ขอพรไอไข่ ขอโชคลาภตาพรานบุญ
เมนูพิเศษ ขนมจีนเส้นสด

ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 2,999 บาท

นครศรีธรรมราช นครศรี – สีชล
แลเมืองคอน ขอพรไอไข่ นมัสการวัดพระธาตุ
ขอพรพรานตาบุญสุดยอดของพรานทั้งปวง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองนคร

ระยะเวลา 2 วัน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท

ทัวร์ตรัง ภูเก็ต
ดำน้ำทะเลตรัง ถ้ำมรกต UNSEEN THAILAND
ชมสถานีวินเทจสุดทางรถไฟอันดามัน
ลอดท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบ
เดินเล่นย่านเก่าชมตึกชิโนโปรตุกีส

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาทนครศรี-สุราษฎร์ หรอยอย่างแรง
ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย
ขอพรวัดเจดีย์ไอ้ไข่
ไหว้พรานตาบุญวัดยางใหญ่
หมู่บ้านคีรีวง
พิเศษ Unseen วัดเจดีย์ลอยฟ้า

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาส VIP
เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 4,199 บาท

นครศรี ไปมั้ยพี้บ๊าวว
ขอพรวัดเจดีย์ไอ้ไข่
ไหว้พรานตาบุญวัดยางใหญ่
หมู่บ้านคีรีวง
วัดพระบรมธาตุไชยา

ระยะเวลา 3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาส VIP
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 3,199 บาท

นครศรีฯปักษ์ใต้บ้านเรา
วัดพระธาตุ – วัดนางพระยา – วัดธาตุน้อย
หมู่บ้านคีรีวง - วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่
สวนตาสรรค์ – LE PES CAFÉ
ชมทะเลขนอม – เกาะนุ้ยนอก – หลวงปู่ทวด

ระยะเวลา  3 วัน  2 คืน
เดินทางโดย สายการบินนกแอร์
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาทภูเก็ต-พังงา หลงเสน่ห์ทะเลใต้
เขาพิงกัน – เขาตะปู – ถ้ำลอด
เกาะปันหยี – เขาหมาจู – ป่าตอง
ท่าเรือเพชรภูมิ (เกาะสิเหร่) – เกาะไม้ท่อน
 เกาะราชา – เกาะเฮ – แหลมพรหมเทพ
วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) – จุดชมวิวเขาขาด
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส – วัดพระใหญ่
วัดพระทอง – ร้านคุณแม่จู้

ระยะเวลา  3 วัน  2 คืน
เดินทางโดย สายการบินนกแอร์ NOK AIR (DD)
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

มหัศจรรย์ท้องทะเลอันดามัน
สระมรกต – น้ำตกร้อน – ลานปูดำ 
ดำน้ำ 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่
เกาะปอดะ – หาดถ้ำพระนาง – สุสานหอย
ซื้อของฝาก – ถ้ำเขาขนาบน้ำ – วัดถ้ำเสื้อ

ระยะเวลา  3 วัน  2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน นกแอร์ NOK AIR (DD)
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

ยลเสน่ห์ปักษ์ใต้ นครศรี
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดวัดพระธาตุ – วัดนางพระยา
วัดธาตุน้อย – หมู่บ้านคีรีวง ยางใหญ่   

ระยะเวลา  2 วัน  1 คืน
เดินทางโดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ)
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาททะเลแหวกสี่เกาะ กระบี่
สระมรกต – น้ำตกร้อน – ลานปูดำ 
ดำน้ำ 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่  
เกาะปอดะ – หาดถ้ำพระนาง
แวะซื้อของฝาก – วัดถ้ำเสื้อ

ระยะเวลา  3 วัน  2 คืน
เดินทางโดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ)
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท

“เที่ยวสุขใจไปชุมพร”
เที่ยวเมืองชุมพร - เขามัทรี – ดำน้ำทะเลชุมพร
ศาลกรมหลวงฯ ณ หาดทรายรี
ที่พัก โรงแรม มรกต ชุมพร (เมืองชุมพร) 2 คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย รถตู้หรือบัสปรับอากาศระดับ VIP
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 5,700 บาท

 มัลดีฟ.....เมืองไทยที่นี่คือ..เกาะหลีเป๊ะ
อุทยานมรดกโลก- GEO PARK-ตลาดกิมหยง
อุทยานแห่งชาติ เกาะตะรุเตา เกาะไข่.
เกาะอาดัง หาดหินงาม ดำน้ำยังร่องน้ำจาบัง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 7,990 บาท

แลคอน สักการะหลวงปู่ทวด
ขอพรไอ้ไข่ อัศจรรย์โลมาสีชมพู
บ่อน้ำจืด ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลจืด
กราบเจดีย์วัดพระธาตุ วัดธาตุน้อย วัดเขาขุนพรหม
ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เข้าสู่หมู่บ้านคีรีวง
โลมาสีชมพู หาดขนอม

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน Thai Lion Air / Nok Air
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2563
ราคาเพียง 7,599 บาท

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์เกาะพีพี
เกาะไข่ + สะพานรักสารสิน
 แวะซื้อของฝากจากร้านดัง รวมทั้งช้อป ร้านมุกภูเก็ต
จุดเช็คอินใหม่ๆ แบบสุดคุ้มเที่ยวแบบอิ่มอก อิ่มใจ
พร้อมช่างภาพมืออาชีพ
คอยแทคแคร์ ถ่ายภาพแบบ ที่คุณไม่ควรพลาด

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน ไทไลออนแอร์
เดินทาง สิงหาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
ราคาท่านละ 7,990 บาทเกาะสมุย
ปะการังงาม   น้ำทะเลใส  หาดทรายขาว   มะพร้าวเยอะ
ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน Thai Lion Air
เดินทาง กรกฎาคม 2563 – เมษยน 2564
ราคาเพียง 7,590 บาท

 ตามรอยดาราดัง 8 พิกัดไว้แล้วปัง เสริมเฮง
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 
กราบไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์ 
ไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์  - องค์จตุกามเทพ
หลวงปู่ทวดเหยี่ยบน้ำทะเลจืด วัดคงคาเลียบ
วัดเขาพนม (วัดพระเจ้าตาก)  วัดพระธาตุน้อย
 พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ - วัดนางพญา
หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ
ทานขนมจีนร้านป้าเขียว - กินบังกุดเต้ร้านโก้ปี้

ระยะเวลา  2 วัน  1 คืน
เดินทางโดย สายการบินไทไลออนแอร์
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

ทริปเกาะเต่า & เกาะนางยวน 
ดำน้ำชมปะการัง ให้อาหารปลา – แหลมเทียน
 อ่าวม่วง –อ่าวหินวง- เกาะนางยวน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน Nok Air
เดินทาง สิงหาคม 2563 – เมษายน 2564
ราคาเพียง 8,990 บาท

ทริปเกาะเต่า & เกาะนางยวน 
ดำน้ำชมปะการัง ให้อาหารปลา – แหลมเทียน
 อ่าวม่วง –อ่าวหินวง- เกาะนางยวน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย สายการบิน Nok Air
เดินทาง สิงหาคม 2563 – เมษายน 2564
ราคาเพียง 6,590 บาท