ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)HAPPINESS ภูฏาน
พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วัดทักซัง 

สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก 
ชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการ
วิหารหลวงแห่งเมืองพาโรและเมืองทิมพู

วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร  ทักซังเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ 
ชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง
ชมวิวซังเกกัง จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา

ชมสัตว์ประจำชาติทาคิน
ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Bhutan Airlines (B3) 
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท