ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)HAPPINESS ภูฏาน
พาโร-ทิมพู-พูนาคา-วัดทักซัง
 
สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก 
ชม พาโรซอง หรือ พาโรริงปูซอง ป้อมปราการ
วิหารหลวงแห่งเมืองพาโรและเมืองทิมพู
วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร  ทักซัง” เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ 
ชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง
ชมวิวซังเกกัง จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา
ชมสัตว์ประจำชาติทาคิน ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษผสมระหว่างแพะกับวัว มีแห่งเดียวในประเทศภูฏานเท่านั้น 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Bhutan Airlines (B3) 
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท