ทัวร์ภูฏาน (Bhutan)ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธา
ในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย

พาโร ทิมพู วัดชิมิลาคัง โดชูลาพาส 
พูนาคา วัดทักซัง

 ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน 
Bhutan Airlines (B3)
เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น: 56,900 บาท

พิสูจน์จิตมหากุศล
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง
บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง
ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม
พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Bhutan Airlines (B3)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท