ทัวร์มัลดีฟส์ (Maldives)
 


CLUBMED KANI MALDIVES
สวรรค์ของนักเดินทาง

จากนั้นนำท่านลงเรือเร็ว
นำท่านเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใส
บริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ
บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 33,500 บาท

CLUBMED FINOLHU VILLAS MALDIVES
เนตรมิตรฝันทุกท่านให้เป็นจริง
จากนั้นนำท่านลงเรือเร็ว
นำท่านเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใส
บริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ
บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

CLUBMED KANI MALDIVES
PACKAGE ALL INCLUSIVE
สวรรค์ของนักเดินทาง

จากนั้นนำท่านลงเรือเร็ว
นำท่านเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์
ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใส
บริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ
บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทาง กันยายน  2562
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท