ทัวร์มาเลเซีย (Malaysia)MALAYSIA ENJOY LEGO LAND
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู 
ชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด 
ชม พระราชวังอิสตานาเนการา
ถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส 
สวนสนุกเลโก้แลนด์  พบกับเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Malaysia Airline
เดินทาง วันนี้ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท