ทัวร์รัสเซีย (Russia)
 


EASY-A Aurora Russia
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มูร์มันสค์

ถ่ายรูปกับเรือรบหลวงออโรร่า
ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
ชมพระราชวังฤดูหนาว
ชม The Cathedral of the Resurrection
ชมหมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ
ทริปลำแสงเหนือ
ที่น้องหมาลากเลื่อนสุดฟินบนหิมะ

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Turkmenistan Airlines (T5) 
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 56,999 บาท

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
มอสโคว์ มูร์มันสค์

ล่าแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ
มหาวิหารเซนต์บาวิล
ชมฟาร์มฮัสกี้
พร้อมนั่งสุนัขลากเลื่อนสุดฟิน

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน Mahan Air (W5)
 เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 53,888 บาท

 

มหัศจรรย์ Russia winter festival
สัมผัสลมหนาว บินตรงสู่มอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เซนต์บาซิล จัตุรังแดง ปีเตอร์ฮอฟ
ฟ่ร์มฮัสกี้ นั้งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
สายการบิน Thai Airways (TG)
ระยะเวลา 7 คืน 5 วัน
เดินทาง วันนี้ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

 

 มหัศจรรย์ Russia สัมผัสลมหนาว
บินตรงสู่มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เซนต์บาซิล จัตุรัสแดง ปีเตอร์ฮอฟ
ฟาร์มฮักกี้ นั้งรถไฟความเร็วสูง Sapsan

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG)
เดินทาง วันนี้ - เมษายน 2563            
ราคาเริ่มต้น  49,900 บาท

Promo Snowing
Russia

ชม พระราชวังเครมลิน 
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ 
ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล 
ชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ 
ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า 
เดินช็อปปิ้ง ถนนอารบัต ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง 
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า GUM 
พิเศษ!!! นั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองสู่เมือง

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน TURKISH AIRLINE

เดินทาง วันนี้ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท

มหัศจรรย์ Russia
Moscow - Zagorsk
มหาวิหารเซนต์ บาซิล หรือ โบสถ์ลูกกวาด
ชมพระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต 
ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมระฆังพระเจ้าซาร์
โบสถ์อัสสัมชัญ
ชม จัตุรัสแดง
ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก
ชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ ของ Circus Show
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Aeroflot Airlines (SU)
เดินทาง เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาทรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุด
ชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์
ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์
สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก 
ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม
ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์หยดเลือด
ชม พิพิธภัรฑ์เฮอร์มิเทจ หรือที่เรียก พระราชวังฤดูหนาว

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน Emirates Airlines (EK)
เดินทาง มีนาคม - กรกฎาคม  2563
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

INSIDE RUSSIA
 จัตุรัสแดง ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว
ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส 
ชมเซอร์คัส  การแสดงของสัตวแสนรู้มายากล 
ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
ถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า 
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้ากุม

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน OMAN AIR
เดินทาง มกราคม - เมษายน  2563
ราคาเริ่มต้น  47,888 บาท

SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK
จัตุรัสแดง ตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว
ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล รูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส 
ชม พระราชวังเครมลิน 
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน 
ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้
ากุม

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Turkmenistan Airlines 
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม  2563
ราคาเริ่มต้น  33,999 บาท