ทัวร์ลาว (Laos)มหัศจรรย์ ลาวหลวงพระบาง
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว 
วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี
ตักบาตรข้าวเหนียว  
นมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุม
พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของหลวงพระบาง
แถมฟรี !! ชุดสะบายดี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

มหัศจรรย์ ลาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง

ตักบาตรข้าวเหนียว
นมัสการ พระประทานอันงดงาม
ณ วัดใหม่ เยี่ยมชมพระราชวังเก่า 
ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหาร
และชมพระอาทิตย์ตกดิน!!
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง ตามประเพณีของชาวหลวพระบาง
+ พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

มหัศจรรย์ Vang Vieng
ชม หอพระแก้ว เคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต
ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย 
สักการะบูชา พระธาตุหลวง 
  ขึ้นบอลลูนยักษ์เพื่อชมเมืองวังเวียงอันสวยงาม
กิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดชม
จุดชมวิว สุดยอดถ้ำที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียง
 เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืน บนถนนคนเดิน 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airway (PG)
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาทมหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน
ชมหอพระแก้วเคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต 
ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยของนครเวียงจันทน์บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย 
สักการะบูชา พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญ
ล่องเรือคายัค สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 
อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทาง วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

มหัศจรรย์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
สักการะ วัดพระธาตุหลวง 
นมัสการ พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุดอกบัว
 ทำบุญ-ตักบาตรกับชาวหลวงพระบางทุกเช้า
ชมอนุสาวรีย์ประตูชัยของนครเวียงจันทน์
ชม จุดชมวิวสุดยอดถ้ำที่จะสามารถมองเห็นได้ทั้งเมือง 
ชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน
พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้าน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2563
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 


TEXT