ทัวร์ลาว (Laos)มหัศจรรย์ ลาว  หลวงพระบาง
นมัสการ พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุดอกบัว 
ชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
เดินขึ้นบันได 328  ขั้นสู่ พระธาตุภูษี
ชม พระราชวังเก่า
นมัสการหอพระบาง
น้ำตกตาดกวงชี
ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด
ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้าน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินไทย Thai Air Asia (FD)
เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

มหัศจรรย์ ลาว  หลวงพระบาง
ไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
นมัสการ พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุดอกบัว 
ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้า
ชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
เดินขึ้นบันได 328  ขั้นสู่ พระธาตุภูษี
ชม พระราชวังเก่า
ชม บ้านช่างฆ้อง ศูนย์หัตกรรมพื้นบ้าน
น้ำตกตาดกวางสี 
ล่องเรือชมบ้านเรือน และการดำรงชีวิตของชาวเมือง
ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้าน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินไทย Bangkok Airway (PG)
เดินทาง วันนี้ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

มหัศจรรย์ ลาว  หลวงพระบาง
ไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
นมัสการ พระธาตุหมากโม หรือพระธาตุดอกบัว 
ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้า
ชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง
เดินขึ้นบันได 328  ขั้นสู่ พระธาตุภูษี
ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม
เมนูพื้นบ้าน ขันโตกหลวงพระบาง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้าน
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำโขง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินไทย Thai Air Asia (FD)
เดินทาง 12 - 13 , 12 - 14 เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท