ทัวร์ลาว (Laos)มหัศจรรย์ ลาวเวียงจันทน์
วังเวียง หลวงพระบาง

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว 
เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน
ถนนคนเดิน หรือ ”ถนนโรตี”
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด 
พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง ตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+
ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Air Asia (FD)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

มหัศจรรย์ ลาวหลวงพระบาง
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
นมัสการ พระประทานอันงดงาม
ณ วัดใหม่ เยี่ยมชมพระราชวังเก่า 
ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหาร
และชมพระอาทิตย์ตกดิน!!
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง ตามประเพณีของชาวหลวพระบาง
+ พักหรู 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Bangkok Airways (PG)
เดินทาง วันนี้ - กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

บินตรงเชียงใหม่ เยี่ยมยามเมืองลาว
หลวงพระบาง วังเวียง 

ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่
พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว
และชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง
 ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม
สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
 สัมผัส บลู ลากูน สระน้ำสีฟ้าใสราวกับ
คริสตัล ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซาร์ สินค้าหัตถกรรม
ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น
พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน 
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท


 

บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว
ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว
วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
 ชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
พระธาตุพูสี ชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี
น้ำตกหินปูน ที่สวยมหัศจรรย์
แห่งหลวงพระบาง ช้อปปิ้ง
ตลาดไนท์บาร์ซาร์ สินค้าหัตถกรรม
ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน 
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท