ทัวร์ศรีลังกา (Sri Lanka)SRI LANKA : THE WONDER OF ASIA
นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว  พระธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เข้าชมพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา พระราชวังบนยอดเขา
ชมป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะ
ชมวัดถ้ำดัมบูลล่า  สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา 
ชมไร่ชาซีลอน  และโรงงานผลิตชา 
สะพานเก้าโค้ง  อิสระถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย
ล่องเรือชมปลาวาฬและปลาโลมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นิยม

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน SriLankan Airlines
เดินทาง 25 - 30 มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น  29,900 บาท

มหัศจรรย์ Sri Lanka
ดินแดนแห่งเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

นมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว เป็นพระทันตธาตุเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า 
สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
วัดถ้ำดัมบุลลา วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม  ภูเขาสิงโต 
เจดีย์รุวันเวลิ เป็นเจดีย์ทรงคว่ำสีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราชปุระ 
ODEL SHOPPING เพลิดเพลินเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากต่างๆมากมาย 
พิเศษ!!! นั่งตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
เดินทาง 11 - 14 เมษายน 2563 และ
      12 - 15 เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น  18,900 บาท