ทัวร์ศรีลังกา (Sri Lanka)มหัศจรรย์ Sri Lanka
สักการะขอพร วัดพระเขี้ยวแก้ว
วัดถ้ำดัมบุลลา  วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
เจดีย์รุวันเวลิ  เป็นเจดีย์ทรงคว่ำสีขาวที่มีขนาดใหญ่
ชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8

พิเศษ!!!นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน 
Thai Lion Air (SL)
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท​

Amazing Sri Lanka
เที่ยวศรีลังกา แหล่งมรดกโลก

วัดถ้ำดัมบุลลา  วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
สิกิริยาหรือภูเขาสิงห์โต  สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 
ชมโชว์ระบำพื้นเมืองศรีลังกา โดยแสดงชุดลุยไฟ     
ช้อปปิ้ง ห้างโอเดลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
นั่งรถสามล้อ ชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน ศรีลังกันแอร์ไลน์ 
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 25,500 บาท​

มหัศจรรย์ Sri Lanka
เมืองมรดกทางวัฒนธรรม

ชม พิพิธภัณฑ์อัญมณี 
ชม ระบำแคนดี้  เป็นการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง
กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว 
เพลิดเพลิน นั่งรถตุ๊กตุ๊กชมเมืองโคลัมโบ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน  Thai Lion Air (SL)
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท​