ทัวร์สิงคโปร์ (Singapore)Costa FORTUNA
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ชมเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดบนเกาะฟูก๊วก
ชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์
ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์

ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG),
Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
สักการะเจ้าแม่กวนอิม
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
ถ่ายรูปกับเมอร์ไลออน
ชมมารีน่า เบย์แซนด์
โชว์ Spectra light & Water Show
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

SINGAPORE INFINITE FUN
GARDEN BY THE BAY | มารีน่าเบย์แซนส์
ล่องเรือ BUMBOAT | Universal Studio of Singapore
Spectra Light & Water Show |  อาคารรัฐสภาเก่า
 เมอร์ไลออน | โรงละครเอสพลานาด | น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
 วัดเจ้าแม่กวนอิม | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
 ลิ้มรสข้าวมันไก่ สูตรสิงคโปร์ | มีอาหารบนเครื่อง 
พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท