ทัวร์ออสเตรเลีย (Australia)


POPULAR TOUR
ซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
ชมสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่า พาร์ค
ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK
ชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์เมลเบิร์น
ชมสวนฟิตซรอย
ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai (TG)
เดินทาง 12 - 17 พฤศจิกายน
และ 5 - 10 ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

NEW YEAR CELEBRATION
HIGHTLIGHT MELBOURNE

พอร์ตแคมเบลล์ กับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก 
ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ 
นั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม
อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย 
ชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก
ชมวิหารเซนต์แพทริคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย
เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว+ไวน์  

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน  Thai (TG)
เดินทาง 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

NEW YEAR CELEBRATION
POPPULAR AUSTRALIA

ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ 
ชมเขาสามอนงค์ ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติน 
 ชมอาคารรัฐสภา ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่
 เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน 
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ การขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมืองในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันดัดแปลงให้เป็นรถไฟในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว+ไวน์  

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai (TG)
เดินทาง 27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 73,900 บาทPopular Tour
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ แสงตะวัน+ทะเลสีคราม
ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค
 ชมเขาสามอนงค์  ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติ
ชมอาคารรัฐสภา ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป
สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่

เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน 
รถไฟจักรไอน้ำโบราณ

เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว+ไวน์  
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน  Thai (TG)
เดินทาง  ตุลาคม- ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

HOBART - SYDNEY
ซิดนีย์-โฮบาร์ท-สวนสัตว์แทสมาเนียนเดวิล

ชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล 
ชม ฟาร์มหอยนางรม 
 ล่องเรืออ่าวคาร์นาวอน 
ชมSalamanca Place จัสตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้ำเมืองโฮบาร์ท 
ชมHobart’s Waterfront เมืองท่าน้ำลึก
ชม
พิพิธภัณฑ์ MUSEUM OF OLD AND NEW ART ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใจ
ชมAnglesea Barracks ค่ายทหารกองทัพหนุน 

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน  แควตัส แอร์เวย์ (QF)
เดินทาง  13 - 18  พฤศจิกายน  2562
 และ   6 - 11  ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท