ทัวร์ออสเตรเลีย (Australia)


POPULAR TOUR
ซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
ชมสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่า พาร์ค
ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK
ชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์เมลเบิร์น
ชมสวนฟิตซรอย
ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก
ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai (TG)
เดินทาง 12 - 17 พฤศจิกายน
และ 5 - 10 ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

SYDNEY EASY TOUR
ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์

ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์
ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
ชมสัตว์พื้นเมืองที่ โคอาล่า พาร์ค
ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK
ชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์เมลเบิร์น
ช้อปปิ้งสินค้า Queen Victoria Building
และครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones
หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Singapore airlibes (SQ)
เดินทาง 11 - 15 กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท