ทัวร์อังกฤษ (United Kingdom)
 

แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พลู สแตรทฟอร์ด
ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ
"หมู่บ้านไบบลูรี่" และ "เมืองเบอร์ตัน ออน
เดอะ วอเตอร์", เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรย์
ของโลก "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์"
และตามรอยสโมสรฟุตบอลดัง 
พิเศษ!! เมนูเป็ดย่าง โกล์ ไมล์
เข้าชมอาสนวิหารลอสเตอร์ ค่ทรอยภาพยนต์
"แฮร์รี่ พอตเตอร์"

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

PRO MADE IN THE UK ENGLAND WALES
   สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์
ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน 
ชมปราสาทคาร์ดิ๊ฟ  ประเทศเวลส์ 
ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ 
   เมืองอ๊อกฟอร์ด สถานที่ถ่ายทำเรื่อง Harry Potter
ถ่ายรูปกับ ทาวเวอร์บริดจ์ 
“สะพานหอคอย" สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เดินทาง 19 - 25 สิงหาคม , 20 - 26 กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

PRO MADE IN THE UK ENGLAND WALES
สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
กลุ่มหินสโตนเฮนจ์
ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน 
ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ กวีที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ 

เมืองอ๊อกฟอร์ด  ชมสถานที่ถ่ายทำเรื่อง
Harry Potter ถ่ายรูปกับ ทาวเวอร์บริดจ์
    “สะพานหอคอย" สัญลักษณ์
แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน

ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เดินทาง 20 - 26 กันยายน 2562
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาทอังกฤษ สกอตแลนด์ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์
ตามรอยดินแดนแห่งแรงบันดาลใจ กำเนิดนวนิยายชื่อดังก้องโลก แฮรี่ พอตเตอร์
ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ หมู่บ้านไบบูลรี่ และเมืองเบอร์ตัน ออนเดอะ วอร์เตอร์
เข้าชมอาสนวิหารกรอสเตอร์
พิเศษ!!!ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน Qatar Airways
เดินทาง 8 - 15 ตุลาคม , 10 - 17 พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

อังกฤษ บาธ ชาลิสบัวรี่ ลอนดอน
ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์
จัตุรัสทราฟัลก้าร์  จตุรัสกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารราชการ
หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษ ที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม เป็นพระราชวังของราชวงศ์อังกฤษ 

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด 

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน Royal Brunei Airlines 
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

อังกฤษ เวลล์
ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์
ถ่ายรูป สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร แมนยูฯ ที่จัดว่าร่ำรวยที่สุดในโลก 
ชม อาสนวิหารกลอสเตอร์ เพื่อตามรอยนวนิยายระดับโลก แฮร์รี่ พอตเตอร์ 
ชิงช้าสวรรค์ มิลเลเนียม วีล ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออกซ์ฟอร์ด
พิเศษ!!! เมนูเป็ดย่าง

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน Singapore Airlines
เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท