ทัวร์อินโดนีเซีย (Indonesia)บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี
วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน
บาหลี สวิง (นั่งชิงช้า) ภูเขาไปบาตูร์
พิเศษ!! ดินเนอรืซีฟู้ดสไตล์บาหลี
หาดจิมบารันและชมนาขั้นบันได

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air​ (SL)
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

มหัศจรรย์เที่ยว BALI
บินลัดฟ้า ... เที่ยวบาหลี

สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ชมวิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ, ทะเลสาบ บาตูร์
พิเศษ!! สนุกกับ Bali Swing
ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
อิ่มอร่อยกับ Seafood ริมหาดจิมบารัน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน 
Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท​