ทัวร์อินโดนีเซีย (Indonesia)บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี
ชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว 
ชม วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง
วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด 
ชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง 
ชมระบำบารอง แดนซ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลี 
ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มี มนต์ขลัง 
ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน
พิเศษ!!! ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

มหัศจรรย์บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี
สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ชมวิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สืทธิ์ Pura Tirta Empul

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท


 

มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ
มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ดินแดนอารยธรรม
มรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาทมหัศจรรย์ Bali
เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ

วิหารทานาต์ลอต 
 ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบบาตูร์ 
          สวนน้ำตีร์ตากังกา 
ถ่ายรูป อนุสาวรีย์มหาภารตะ เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว 
ไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน
วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด 
ถ่ายรูปเช็คอินกัน ประตูฮันดารา 
ชมการแสดงระบำเกอจัก 
ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS (TG)
เดินทาง 10 - 13 , 12 - 15 เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

มหัศจรรย์ Bali
สัมผัสมนต์เสนห่ เกาะบาลี

วัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี
ชม ปุราเบซากิห์ อีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ 
ถ่ายรูป อนุสาวรีย์มหาภารตะ เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว 
ชม สวนวิษณุ ที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก (ครุฑ) 
วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด 
ชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง 
ชม  นาข้าวขั้นบันได เป็นนาข้าวที่สวยที่สุด 
ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA
เดินทาง 3 - 6 เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

มหัศจรรย์ Bali
สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี
ชมวิหารธานาห์ลอต

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาทบาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA
บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี
 วัดเตียร์ตาอัมปีล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์
 วัดทามันอายุน | วัดอูลันดานูบราตัน | วัดทานาห์ลอต

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบินรอยัล บรูไน (BI)
เดินทาง เมษายน – กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

อินโดนีเซีย BALI JOURNEY
วัดอูลูวาตู | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | Heaven Gate
วัดอูรันดานู บราตัน | บาหลีสวิงค์ | วัดทานาต์ลอต

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน การบินไทย
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมู่บ้านคินตามณี
วัดทานาห์ลอต | วัดอูรันดานูบราตัน 

ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน การบินไทย
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาทเกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์]
สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
ชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ชมความงามประตูสวรรค์"ฮันดาราเกท"
 เช็คอินสุดชิค ณ จุดถ่ายรูปรังนก
 พิเศษ...ซีฟู้ดสไตบ์บาหลีหาดจิมบารัน !!

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน THAI LION AIR
เดินทาง มีนาคม 2563 – มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

อินโดนีเซีย เกาะบาหลี [เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์]
สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
ถ่ายรูปสุดชิคกับซุ้มประตูสวรรค์แห่งวิหารเลมปูยางค์
พร้อมฉากหลังภูเขาไฟอากุงสุดยิ่งใหญ่
ชมวัดกลางน้ำปุราอูลันดานูบราตันที่สุดความงามแห่งบาหลี
 ชำระล้างร่างกายและจิตใจเพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ บ่อน้ำพุแห่งจิตวิญญาณเทมภัคสิริงค์
 ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA (FD)
เดินทาง เมษายน  - พฤศจิกายน 2563
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท