ทัวร์อินโดนีเซีย (Indonesia)บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี
วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน
บาหลี สวิง (นั่งชิงช้า) ภูเขาไปบาตูร์
พิเศษ!! ดินเนอรืซีฟู้ดสไตล์บาหลี
หาดจิมบารันและชมนาขั้นบันได

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air​ (SL)
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

มหัศจรรย์เที่ยว BALI
บินลัดฟ้า ... เที่ยวบาหลี

สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี
ชมวิหารทานาห์ลอต
บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ, ทะเลสาบ บาตูร์
พิเศษ!! สนุกกับ Bali Swing
ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
อิ่มอร่อยกับ Seafood ริมหาดจิมบารัน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน 
Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท​

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี
เลสโก เกาะสวาท หาดสวรรค์

ชม วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี 
วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร
ชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี 
พิเศษ!!! ดินเนอร์เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณหาดจิมบารันน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท​บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี
อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย

ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี 
ชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง  
ทะเลสาบบาตูร์ ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี
ช้อปปิ้งย่าน ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าพื้นเมืองในตลาด และราคาถูกที่สุด

พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน 
Thai Lion Air (SL)
เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท​

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะสวรรค์บาหลี

ชม สวนพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก 
ชม วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง
วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี 
ชม ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ที่ว่ากันว่าเป็นเส้นทางสู่ความสงบสุข
ชมระบำบารองแดนซ์ เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี 
พิเศษ...ชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซีฟู๊ด สไตล์บาหลี

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท​

มหัศจรรย์ Bali 
มรดกโลก "มหาเจดีย์บุโรพุทโธ"

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง 
มวัดบราตัน วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี 
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา 
ช้อปปิ้งที่ MALIOBORO ที่ยอดนิยมของย็อกยาการ์ตา 

พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลณ ชายหาดจิมบาราน 

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท​


มหัศจรรย์ Bali
เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ

อนุสาวรีย์มหาภารตะ เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว 
วัดอูลูวาตู หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลี
ชม ปุราเบซากิห์ วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุด
นาข้าวขั้นบันได เป็นนาข้าวที่สวยที่สุด และเป็นจุดชมวิวสามารถมองออกไปได้ไกล
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลณ ชายหาดจิมบารัน 

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน THAI INTERNATIONAL AIRWAYS (TG)  
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท​

มหัศจรรย์ Bali
สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาะบาหลี

ชมวัดบราตัน วัดนี้ตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบาหลี 
เกาะนูซา เปนิดา เดินทางโดย speech boat เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่กักกันนักโทษมาก่อน
Kelingking Beach เป็นหน้าผารูปเหมือนไดโนเสาร์ T.Rex ยื่นออกไปในทะเล 
ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ เป็นการแสดงระบำพื้นบ้าน 
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลณ ชายหาดจิมบารัน 

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai lion Air (SL)
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน  2562
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท​