ทัวร์ฮ่องกง (Hongkong)มหัศจรรย์ Hong Kong
วัดหยวนหยวน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างอยู่บนเนินเขา
สักการะวัดหล่งโหมว หรือ วัดมารดามังกร จุดเด่นของวันแห่งนี้คือ มังกรเขียว ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะที่วัดแห่งนี้จะนำพาโชคลาภมาให้ 
นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง
ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย
พิเศษ!! เมนูห่านย่าง ติ่มซำ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน THAI SMILE (WE)
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า
นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ 
ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขาวิคตอเรีย 
ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
ชม The Parisian Macao เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
ชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
ช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า 

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สายการบิน แอร์เอเชีย
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 
วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง 
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
นั่งกระเช้านองปิง
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE   
พิเศษ!! เมนูห่านย่าง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CATHAY PACIFIC  
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาทฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 
วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง 
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
ขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุด บนยอดเขาวิคตอเรียพีค
 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
 อะเวนิว ออฟ สตาร์ส  ที่มีการประทับตราลายมือดารา
อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบินไทย (TG)
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
สักการะเทพเจ้าแชกง 
วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี 
ข้ามสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าข้าม1ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  
ชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง
อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL

พิเศษ!! เมนูห่านย่าง ติ่มซำ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HONG KONG AIRLINES 
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

นองปิง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
สักการะเทพเจ้าแชกง 
วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมาย
ชม วิหารเซนต์ปอลม 
โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง
ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรู 6 ดาว 
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง,เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CATHAY PACIFIC  
เดินทาง ธันวาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท