ทัวร์ฮ่องกง (Hongkong)ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง 
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 
ชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียง
วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่และเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่
THE PARISIAN MACAO เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส 
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE   
พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+เป่าฮื้อ+ไวน์แดง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA X
เดินทาง มีนาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง
เที่ยวเต็มวัน ชมความงามวัด ชีหลินและสวนหนานเหลียน
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญโป่วหลิน
 หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า
ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง
ชมโบสถ์เซนต์ปอล เที่ยวโคโลอาน
โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์
ช้อปปิ้งซื้อของฝากย่านกุนฮา หรือไทปาฟู้ดสตรีท

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA X
เดินทาง เมษายน - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
สักการะพระใหญ่วัดโปวหลิน
หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงมิว
ขอพรคู่รักวัดหวังต้าเซียน
วัดอาม่ามาเก๊า วัดเปากง พักฮ่องกง 2 คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA X
เดินทาง มีนาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาทฮ่องกง มาเก๊า ช้อปปิ้ง
วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ขอพร วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,วัดเจ้ากวนกินฮ่องฮำ
ชมโบสถ์เซ็นพอลล์  
ช็อปปิ้งเซนาโดสแควร์ สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย
ชม A Symphony of Lights ณ อ่าววิคตอเรีย    

ช้อปปิ้งตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียง เลดี้ส์ มาร์เก็ต
อร่อยเลิศรสกับห่านย่าง+ติ่มซำต้นตำรับ+อาหารกวางตุ้งรสชาติในแบบฮ่องกงแท้ๆ 

ระยะเวลา วัน คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)
 เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2563 
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 
วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง 
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน 
ขอพร   เจ้าแม่กวนอิม  
ขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
นั่งกระเช้านองปิง
อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
ชม A SYMPHONY OF LIGHTS ได้รับบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
พิเศษ!! เมนูห่านย่าง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Cathay Pacific Airways (CX)
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า
วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง 
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
ขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 
วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด
สวนหยวนหมิงหยวน
ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกของเซินเจิ้น 
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  
พิเศษ!! เมนูเมนูเป็ดปักกิ่ง,เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA 
เดินทาง มีนาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาทฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง
วัดแชกงหมิว สักการะเทพเจ้าแชกง 
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
ขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
ชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 
วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด
ขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
นั่งกระเช้านองปิง
อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุด
ย่านกุนฮา อยู่ในใจกลางหมู่บ้านไทปา ย่านช้อปปิ้ง
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต์ชาบู

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน AIR ASIA 
เดินทาง มีนาคม - กันยายน 2563
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์
วัดแชกงหมิว 
วัดหวังต้าเซียน 
วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  
วัดกวนอู 

ชมโชว์ม่านน้ำ 
จำลองเมืองฮอลแลนด์
พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น
ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้นช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน HONGKONG AIRLINES
เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 6,886 บาท