ทัวร์เวียดนาม (Vietnam)


CLASSIC VIETNAM ฮานอย - ฮาลอง
คาราวะสุสานลุงโฮ
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง
ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท

SWITZERLAND VIETNAM 3D
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา 
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม 
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Air Asia (FD)

เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

SWITZERLAND VIETNAM
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา
คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก
จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาทHAPPY VIETNAM
ปีใหม่ บาน่าฮิลล์ 

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุด ณ วัดหลินอึ๋ง
 ชมพระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) นครแห่งจักรพรรดิที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ชมสะพานแห่งความรักดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน 
ลงเรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม
สะพานมือ Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยสะพานลอยฟ้าสีเหลืองทองริมหน้าผาสูง 
พิเศษ!!! เมนูซีฟู้ด + บุฟเฟ่ต์

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน บิน นกสกู๊ต
เดินทาง ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

มหัศจรรย์ Sapa
ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ 
ชม น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
 ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม
พิเศษ!!! ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Viet Jet Air
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

เวียดนามเหนือ ฮานอย
มกโจว นิงห์บิงห์

สัมผัสอากาศหนาว
ชมไร่ชารูปหัวใจ
ที่เที่ยวใหม่ "สะพานแก้ว"
ยาวที่สุดในเวียดนาม
แถมฟรี!! ถุงผ้า, หมวก

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VIETJET AIR
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท