ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)
 


หนานโดว เจียอี้ ไทจง
ไทเป ฮัวเหลียน

ชมวัดจงไถฉานซื่อ
นมัสการพระถังซัมจั๋ง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอูดิน
ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ตึกไทเป 101 ได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์ค
นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา 

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน Nok Scoot (XW)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 19,878 บาท

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2
อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมตึก Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ย่าน ซีเหมินติง
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ลิ้มรสไอศกรีม
พิเศษ..อิ่มอร่อยกับ ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ้ต์
อาหารซีฟู๊ด+สเต็กจานร้อน+ปลาประธานาธิบดี

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทย Thai Airways (TG)
เดินทาง วันนี้ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

หนานโดว ไทจง ไทเป
วัดหลงซาน 
นมัสการพระถังซัมจั๋ง
สักการะเทพเจ้ากวนอู
ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอูดิน
นมัสการเทพเจ้าแห่งความรัก
ณ วัดเสียไห่เฉิง
ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หวง  
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง
พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,
เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ด
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Nok Scoot (XW)
เดินทาง วันนี้ - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 11,878 บาทมหัศจรรย์ Taipei 
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ชมตึกไทเป 101
ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมือง

พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย THAI LION AIR (SL) 
เดินทาง วันนี้ - เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

TAIWAN SIMPLE
ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน

ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,200 เมตร 
ชมวิวเมืองไทเป ของตึกไทเป 101 แบบวิวพาโนรามา 
นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน 
แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
ท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน EVA (BR) 
เดินทาง วันนี้ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

หนานโดว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
นมัสการวัดเหวินหวู่ หรืออีกหนึ่งชื่อ วัดกวนอู 
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ตึกไทเป101 ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 
ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK 
ตลาดซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พิเศษ!! แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,
 เสี่ยวหลงเปา 

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน EVA AIR
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาทไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน
 ตึกไทเป101 |  วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง
 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ระยะเวลา  5 วัน 3 คืน
สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT)
เดินทาง 21 - 25 มีนาคม 2563
ราคาเพียง 14,888 บาท

ไทเป อู่ไหล ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อู่ไหล เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 ขอพรความรักวัดหลงซาน |  ช็อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทย
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทราฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ช็อปปิ้งซีเหมินติง  | อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เสี่ยวหลงเปาร้าน  Din Tai Fong
 ตามรอยรีวิวชาบูหมาล่า XIN MALA
 แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน EVA (BR)
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2563
ราคาเริ่มต้น  22,999 บาท