ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)
 


ไต้หวัน ไทเป ไทจง
ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป
ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
 เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ
สุริยันจันทรา แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้ง
สุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยาน
แห่งชาติอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน
จันทรา, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เมนูพิเศษ!! อาหารซีฟู้ด, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Airways
เดินทาง วันนี้ - ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เที่ยวไต้หวันแบบคลูๆ ล่องเรือทะเลสาป
สุริยัน จันทรา, ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้าน
สายรุ้ง, ผ่อนคลาย
แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา,
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ด

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน NOK SCOOT
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาทมหัศจรรย์ Taiwan เที่ยวครบ เต็มอิ่ม
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทธยานเย๋หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน
พิเศษ!!!แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

มหัศจรรย์ TAIPEI
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทธยานเย๋หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง
พิเศษ!!!่ปล่อยโคมผิงซี
พิเศษ!!!ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์+อาหารซีฟู้ต+เสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!!! Gift Set

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

มหัศจรรย์ Alishan
บินคุ้ม...เที่ยวคุ้ม...ราคาคุ้ม

ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟชมอุทธยานอาลีซาน
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง
ชอปปิ้งตลาดกลางคืนเมืองเจียอี้
ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน เวียดเจ๊ทแอร์เวย์

เดินทาง วันนี้ - ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท