ทัวร์ไต้หวัน (Taiwan)
 


มหัศจรรย์ Taiwan 
เที่ยว 2 อุทธยาน อาลีซาน + เย๋หลิ่ว

สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีนำ
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอูดิน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า,เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน THAI AIRWAYS 
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

หนานโดว เจียอี้ ไทจง ไทเป
วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอูดิน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน 
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช็อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , เสี่ยวหลงเปา 

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน นกสกู๊ต
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

หนานโดว ไทจง ไทเป
วัดหลงซาน  เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน 
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง อันเชิญมาจากชมพูทวีป
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอูดิน
นมัสการเทพเจ้าแห่งความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิง
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หวง  
หมู่บ้านสายรุ้ง ที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆ
พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ซีฟู้ด
 
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน นกสกู๊ต
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 11,878 บาทมหัศจรรย์ Taiwan เที่ยวครบ เต็มอิ่ม
ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทธยานเย๋หลิ่ว
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
ตึก Taipei 101 วัดหลงซาน
พิเศษ!!!แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
เดินทาง วันนี้ - พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

หนานโดว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
ชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอูดิน
ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง เป็นที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 
ตึกไทเป101 ได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์ค
นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา 

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน นกสกู๊ต
เดินทาง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น 19,878 บาท

ไทจง หนานโดว ไทเป 
ชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอูดิน
ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 
ตึกไทเป101 ได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์ค
นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
พิเศษ!!!เมนูซีฟู้ด 

ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบินบิน THAI VIETJET AIR
เดินทาง ธันวาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น 21,878 บาทมหัศจรรย์ Alishan
บินคุ้ม...เที่ยวคุ้ม...ราคาคุ้ม

เขาอุทยานอาลีซาน ที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุด
สักการะเจ้าพ่อเสือ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน 
ชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ 
ช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VIETJET AIRWAY
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

LUXURY TAIWAN
สวิสเซอร์แลนด์ดินแดนไต้หวัน

วัดจื่อหนานกง ขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ  วัดเหวินหวู่  
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ชมตึกไทเป 101
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
อิสระช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหารพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี+บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู+
อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา ติ่นไทเฟิง

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
เดินทาง  3 - 7 ธันวาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

ไต้หวันไทจง ไทเป หนานโดว  
ชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอูดิน
ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว 
ตึกไทเป101 ได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์ค
นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา
พิเศษ!!!เมนูซีฟู้ด+บุฟเฟ่ต์ชาบู

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบินบิน THAI VIETJET AIR
เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 
ราคาเริ่มต้น 14,878 บาท